Grupul AGRANA

Scurtă prezentare a AGRANA

AGRANA este o companie industrială internațională din Austria. Adăugăm valoare produselor agricole de bază pentru a crea produse industriale pentru ramurile industriale din aval. AGRANA înseamnă o calitate de vârf a produselor, servicii optime, precum și idei inovatoare și experiență în ceea ce privește dezvoltarea produselor – produse și servicii apreciate de clienții noștri din întreaga lume, indiferent dacă este vorba de agenți globali sau regionali.

Angajați

venituri totale

unități de producție

9.000

€ 2,9 miliard

55

SEGMENTELE NOASTRE DE ACTIVITATE

Segmentele noastre de activitate

Zahăr, amidon și fructe, acestea sunt cele trei segmente ale noastre de activitate. Activitățile noastre diversificate includ achiziția de mărfuri, producția și marketingul. Obiectivul nostru: crearea valorii adăugate pentru clienții noștri.

Fructe

lider pe piața internațională în producerea preparatelor din fructe și producător de vârf al sucurilor concentrate din fructe din Europa.

AMIDON

principalul producător al unor produse din AMIDON specifice clientului și al BIOETANOLULUI din Europa.

Zahăr

principalul furnizor de ZAHĂR din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

.

Portofoliu de produse

Descoperiți gama noastră de produse

Clienții noștri cer ce este mai bun. Iar noi le oferim: prin servicii, inovație și eficiență. Toate se bazează pe valorile companiei, precum respectul față de mediu și responsabilitate. Aceasta ne transformă într-un partener preferat pentru industria alimentară și alte companii tehnice.


 

Ingrediente alimentare

Produse cosmetice și farmaceutice

Utilizări tehnice

Hrană pentru animale

Îngrășăminte

Bioetanol

Viziunea & Valorile

Viziunea & Valorile

Noi, cei de la AGRANA, avem o viziune comună – să devenim liderul calitativ atât în rafinarea de materii prime agricole pentru producţia de zahăr şi amidon, cât şi în procesarea de fructe. Datorită concentrării noastre pe calitate şi eficienţă, la nivel mondial suntem prima alegere pentru companiile din industria alimentară şi pentru aplicaţii tehnologice.

STRATEGIE

STRATEGIE

Prin dezvoltare şi eficienţă, asigurăm o creşterea durabilă a valorii companiei. În principalele noastre domenii de activitate, zahăr, amidon şi procesarea de fructe, dorim să fim parteneri proactivi şi de încredere pentru clienţii noştri.

PRODUSE ŞI SERVICII &
ORIENTARE SPRE CLIENT

PRODUSE ŞI SERVICII

Prin rafinarea de materii prime agricole, fabricăm atât alimente de calitate superioară, cât şi produse tehnologice de uz industrial. Spectrul nostru de activităţi este vast - de la producerea de semifabricate industriale, până la servicii de consiliere. Aprovizionăm atât industria, cât şi comerţul cu produse de calitate.

ORIENTARE SPRE CLIENT

Oferim clienţilor noştri produse şi servicii care se orientează în funcţie de necesităţile lor. Dorim să ne diferenţiem de concurenţă printr-o calitate superioară şi servicii deosebite. Suntem creativi, flexibili, dedicaţi şi mereu în căutare de noi pieţe pentru produsele noastre. Prin intermediul puterii noastre de inovaţie, cercetării şi dezvoltării, precum şi prin introducerea de produse adaptate la necesităţile clienţilor noştri, determinăm direcţia de evoluţie a pieţei.

ORGANIZARE

ORGANIZARE

Organizarea noastră este caracterizată prin descentralizare, rapiditate în luarea de decizii şi un strâns contact cu piaţa. Această organizare este susţinută de societăţile noastre operative şi responsabile, care activează pe segmentele zahăr, amidon şi fructe. În plus, organizarea noastră se sprijină pe o dezvoltată reţea comunicaţională, care asigură un schimb regulat şi consecvent de informaţii şi cunoştinţe şi permite formarea unei sinergii.

FINANŢE

FINANŢE

Profitul reprezintă baza pentru sustenabilitatea economică a activităţilor companiei noastre. Creşterea valorii companiei AGRANA şi capacitatea acesteia de a genera dividende sunt asigurate prin dezvoltare şi prin creşterea productivităţii pe calea unor lanţuri de valori optime, precum şi prin „profitizing“ – deci prin eforturile continue depuse pentru creşterea profitului şi pentru optimizarea tuturor societăţilor noastre. Căutăm să obţinem o compensare a riscurilor prin portofolii globale bine echilibrate. Optimizarea creării de valoare este pentru noi un laitmotiv în cadrul eforturilor depuse în vederea unei continue creşteri a valorii companiei AGRANA.

MANAGEMENT ŞI ANGAJAŢI

MANAGEMENT ŞI ANGAJAŢI

Ne considerăm a fi un grup internaţional de societăţi. Ne leagă integritatea, motivaţia şi responsabilitatea socială. Compania noastră favorizează schimbul de informaţii şi comunicarea, instruirea şi dezvoltarea profesională a angajaţilor. Ne încurajăm angajaţii să gândească şi să acţioneze responsabil, in spirit antreprenorial. Fiecare angajat îşi asumă responsabilitatea pentru propria sa evoluţie. În acest sens, managerii noştri le oferă tuturor angajaţilor oportunităţi şi consiliere. Promovarea angajaţilor are loc în conformitate cu obiectivele noastre comerciale. Fiecare angajat deţine un rol important în compania noastră, solicitandu-le în fiecare zi dedicaţia, capacităţile şi competenţele. Stilul nostru de lucru şi de conducere se bazează pe cooperare şi încredere. Flexibilitatea şi orientarea către lucrul in echipă definesc formele noastre de interacţiune şi structurile noastre interne. Managerii noştri sunt remuneraţi în funcţie de succes.

MEDIU

MEDIU

Respectul faţă de natură şi de mediul înconjurător marchează metodologia noastră şi deciziile noastre. Produsele noastre sunt de origine naturală, dezvoltate şi produse pe baza descoperirilor ecologice moderne, biodegradabile şi nepoluante. Sănătatea şi siguranţa angajatelor noastre şi ale angajaţilor noştri reprezintă pentru noi o preocupare deosebit de importantă.

SIGURANŢA PRODUSELOR

SIGURANŢA PRODUSELOR

Standarde de producţie înalte, certificate, garantează siguranţa produselor noastre. Punem foarte mult accent pe o continuă ridicare a standardelor de igienă şi de calitate ale alimentelor produse de noi. Ne obligăm să oferim clienţilor noştri posibilitatea de a urmări produsele noastre până înapoi la originea lor naturală.

PUBLIC ŞI INFORMARE

PUBLIC ŞI INFORMARE

Informăm periodic acţionarii, angajaţii, partenerii comerciali, massmedia şi publicul despre obiectivele, activităţile şi rezultatele noastre. Ne străduim să menţinem o transparenţă ridicată în toate inovaţiile şi dezvoltările importante.

sustenabilitate

3 principii de sustenabilitate

Următoarele trei principii rezumă perspectiva noastră privind sustenabilitatea. Fac parte integrantă din declarația de misiune a AGRANA și servesc drept îndrumări ușor de înțeles și practice pentru managementul și angajații noștri, cu scopul de a transforma acțiunile acestora zilnice în unele sustenabile.

Utilizare aproape 100% a produselor agricole de bază folosite

Respect față de toate părțile interesate și societățile în care operăm

Colaborare în baza unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii și clienții noștri