Info Actionari

Info Actionari

Societatea AGRANA ROMANIA S.R.L are un capital social de 80.919.033,80 RON divizat în 809.190.338 acţiuni, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 0,10 RON.

La data de 05.10.2016, structura sintetică consolidată a acţionariatului societăţii se prezintă astfel

 

 

Info Ge­ne­rale

În anii 1998-1999, firma austriacă AGRANA Zucker und Starke GmbH (devenită între timp AGRANA Zucker GmbH) a achiziţionat mai multe fabrici de zahăr şi anume:

S.C. Danubiana Roman S.A.

S.C. Zahărul S.A Buzău

S.C. Beta Ţăndărei S.A.

În anul 2002 a fost înregistrată prima fuziune prin absorbţie dintre S.C. Beta Ţăndărei S.A., în calitate de societate absorbantă şi S.C. Zahărul S.A. Buzău, în calitate de societate absorbită. Ca urmare a fuziunii, societatea Beta Ţăndărei şi-a schimbat denumirea în Zahărul Românesc, iar sediul societăţii a fost mutat la Buzău, la adresa societăţii absorbite Zahărul S.A. În Ţăndărei a rămas doar o sucursală fără personalitate juridică.

În anul 2005 a fost înregistrată a doua fuziune prin absorbţie dintre S.C. Zahărul Românesc S.A., în calitate de societate absorbantă şi S.C. Danubiana Roman S.A. şi S.C. AGRANA ROMANIA Holding and Trading Company S.R.L. în calitate de societăţi absorbite. Ca urmare a fuziunii, sediul societăţii a rămas în Buzău, Aleea Industriei nr.7, societatea schimbându-şi doar denumirea în AGRANA ROMANIA.

În anul 2008, AGRANA ROMANIA SA si-a mutat sediul din Buzău in București, Șos. Străulești nr.178-180, sector 1.

Societatea AGRANA ROMANIA S.A. are un capital social de 80.919.033,80 RON divizat în 809.190.338 acţiuni, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 0,10 RON.

 

La data de 05.10.2016, structura sintetică consolidată a acţionariatului societăţii se prezintă astfel:

AGRANA Zucker GmbH deține un număr de 796.253.730 acţiuni, reprezentând 98.4013% din capitalul social;

A.V.A.S deţine un număr de 5.856.865 acţiuni, reprezentând 0.7238 % din capitalul social;

Acţionari persoane fizice deţin un număr de 5.886.929 acţiuni, reprezentând 0.7275% din capitalul social;

Acţionari persoane juridice deţin un număr de 1.192.814 acţiuni, reprezentând 0,1474% din capitalul social.

Numărul total de acţionari ai societăţii este de 40.618 la data de 05.10.2016.

Societatea este cotată la Bursa de Valori Bucureşti, sitemul alternativ de tranzactionare AeRO. Simbolul societăţii este BETA. De pe site-ul bursei (www.bvb.ro) se pot afla informaţii privind evoluţia preţului acţiunilor, numărul tranzacţiilor înregistrate etc.

Vânzarea acţiunilor se face numai prin intermediul societăţilor de valori mobiliare. Informaţii în legătură cu numărul de acţiuni deţinute de fiecare acţionar pot fi obţinute de la Depozitarul Central SA, societatea care ţine registrul acţionarilor societăţii.

Oferta publica de cumparare actiuni

Oferta pu­blica de cum­pa­rare ac­tiuni

Anunt oferta publica de cumparare

download.pdf

Decizia ASF

download.pdf

Document oferta publica de cumparare

download.pdf

Adunari Generale

Adunari Generale

AGA-22.02.2018

AGA-22.12.2017

AGA-27.06.2017

AGA-27.06.2017

1. Convocator

descărcare pdf.

2. Procura speciala actionari

 descărcare pdf.

3. Formular vot prin corespondenta

 descărcare pdf.

4. Raport directorat

 descărcare pdf.

5. Raport audit KPMG

 descărcare pdf.

6. Raport Consiliu de supraveghere

 descărcare pdf.

7. Raport Directorat situatii consolidate

 descărcare pdf.

8. Raport audit KPMG situatii consolidate;

descărcare pdf.

9. Raport buget;

 descărcare pdf.

10. Situatii financiare la 28.02.2017;

 descărcare pdf.

11. Situatii financiare consolidate la data de 28.02.2017;

 descărcare pdf.

12. Proiect hotarari;

 descărcare pdf.

13. Material informativ;

 descărcare pdf.

14. Raport curent erata pct. 9 Convocator AGOA;

 descărcare pdf.

15. Proces verbal AGOA 27.06.2017;

 descărcare pdf.

16. Hotarari AGOA 27 06 17;

 descărcare pdf.

AGA-28.06.2016

AGA-28.06.2016

1. Convocator

descărcare pdf.

2. Procura speciala actionari

 descărcare pdf.

3. Formular vot prin corespondenta

 descărcare pdf.

4. Raport directorat

 descărcare pdf.

5. Raport audit KPMG

 descărcare pdf.

6. Raport Consiliu de supraveghere

 descărcare pdf.

7. Raport Directorat situatii consolidate

 descărcare pdf.

8. Raport audit KPMG situatii consolidate;

descărcare pdf.

9. Raport buget;

 descărcare pdf.

10. Proiect hotarari;

 descărcare pdf.

11. Material informativ;

 descărcare pdf.

12. Hotararea AGEA 2/10.01.2012;

 descărcare pdf.

13. Hotararea Directoratului din 30.03.2016 si anexa;

descărcare pdf.

14. Hotarari AGOA 28.06.2016

 descărcare pdf.

15. Hotarari AGEA 28.06.2016

 descărcare pdf.

16. Proces verbal si anexe AGOA 28.06.2016

descărcare pdf.

17. Proces verbal si anexe AGEA 28.06.2016

 descărcare pdf.

 

AGA-30.03.2016

AGA-30.03.2016

1. Convocator

descărcare pdf.

2. Procura speciala actionari

 descărcare pdf.

3. Formular vot prin corespondenta

 descărcare pdf.

4. Material Informativ

 descărcare pdf.

5. Proiect hotarari

 descărcare pdf.

6. PV AGEA 30.03.2016

 descărcare pdf.

5. Hotarari AGEA 30.03.2016

 descărcare pdf

AGA-20.08.2015

AGA-20.08.2015

1. Convocator

descărcare pdf.

2. Procura speciala actionari

 descărcare pdf.

3. Formular vot prin corespondenta

 descărcare pdf.

4. Material Informativ

 descărcare pdf.

5. Proiect hotarari

 descărcare pdf.

6. Proces verbal AGEA 20.08.2015

 descărcare pdf.

7. Hotarari AGEA 20.08.2015

 descărcare pdf.

AGA-27.04.2015

AGA-27.04.2015

1. Convocator

descărcare pdf.

2. Procura speciala actionari

 descărcare pdf.

3. Formular vot prin corespondenta

 descărcare pdf.

4. Raport Directorat

 descărcare pdf.

5. Raport audit KPMG;

 descărcare pdf.

6. Raport Consiliu de Supraveghere

 descărcare pdf.

7. Raport Directorat situatii consolidate

 descărcare pdf.

8. Raport audit KPMG situatii consolidate;

 descărcare pdf.

9. Raport buget;

 descărcare pdf.

10. Proiect hotarari;

 descărcare pdf.

11. Material informativ;

 descărcare pdf.

12. Proces verbal AGOA 27.04.2015;

 descărcare pdf.

13. Hotarari AGOA 27.04.2015;

 descărcare pdf.

AGA-19.02.2015

AGA-19.02.2015

1. Convocator

descărcare pdf.

2. Procura speciala actionari

 descărcare pdf.

3. Formular vot prin corespondenta

 descărcare pdf.

4. Raport Directorat elaborat in conformitate cu legea 151/2014

 descărcare pdf.

5. Material informativ AGEA 19.02.2015

 descărcare pdf.

6. Proiecte hotarari

 descărcare pdf.

7. Proces verbal AGEA 19.02.2015

 descărcare pdf.

8. Hotarari AGEA 19.02.2015

 descărcare pdf.

Raportari ASF

RAPORTARI 2018-2015

Raportari ASF 2018

RAPORT CURENT LITIGIU 02.05.2018 – DOSAR 9368/299/2018

download

RAPORT CURENT LITIGIU 02.05.2018 – DOSAR 19036/299/2017

download

RAPORT CURENT LITIGIU 17.04.2018 – DOSAR 3503/114/2017

download

RAPORT CURENT LITIGIU 17.04.2018 – DOSAR 2752/2/2018

download

RAPORT CURENT LITIGIU 17.04.2018 – DOSAR 2751/2/2018

download

Raport current litigiu 10.04.2018 dosar 765/229/2018.

download

RAPORT CURENT LITIGIU 14.03.2018 – DOSAR 352.98.2018

download

Raport curent Regulament Directorat 01.03.2018

download

Raport curent componenta Directorat 01.03.2018

download

Raport curent structura Consiliului de Supraveghere 22.02.2018

download

Raport curent litigiu 29.01.2018 – DOSAR 5076/99/2017/a1.

download

Raport curent 19.01.2018 dosar 48148/3/2017

download

Raportari AGOA/AGEA 22.02.2018

 
 • RAPORT CURENT CONVOCARE AGOA/AGEA 22.02.2018

download

 • Raport curent hotarari AGOA 22.02.2018

download

 • Raport curent hotarari AGEA 22.02.2018

download

Raport curent litigiu 16.01.2018 –dosar 341/103/2017

download

 

 

2017

Raport curent litigiu 16.01.2018 –dosar 341/103/2017

download

RAPORT CURENT Modificare Anexa 1 Regulament Directorat – 15.12.2017

download

RAPORT CURRENT 20.12.2017 - Componenta Directorat

download

RAPORT CURENT LITIGIU 14.12.2017 – DOSAR 7751/291/2017/a1

download

RAPORT CURENT 14.12.2017 – COMPONENTA CONSILIU DE SUPRAVEGHERE

download

Raport curent litigiu 05.12.2017 – dosar 3503/114/2017

download

Raport curent litigiu 24.11.2017 – dosar 4555/103/2017

download

Raportari AGOA 22.12.2017

 

RAPORT CURENT CONVOCARE AGOA 22.12.2017

download

RAPORT CURENT HOTARARI AGOA 22.12.2017

download

Raport current solutie decizie ANAF solutie contestatie 06.11.2017

download.pdf

Raport curent litigiu 06.11.2017 - dosar 518/114/2017

download.pdf

Raport curent litigiu 01.11.2017 - dosar 40830/299/2016*

download.pdf

Raport curent litigiu 17.10.2017 - dosar 3933/103/2017

download.pdf

Raport curent litigiu 11.10.2017 - apel dosar 34439/299/2016

download.pdf

Raport curent litigiu 09.10.2017 - dosar 29259/299/2017

download.pdf

Raport current litigiu 27 09 2017 - dosar 3294/103/2017

download.pdf

Raportare semestrul I an 2017

 
 • Raport semestrial 30.06.2017  Agrana Romania SA

download.pdf

 • Raportare contabila semestriala 30.06.2017 Agrana Romania SA

download.pdf

 • Bilant Agrana Romania SA

download.pdf

Raport curent litigiu 23 08 2017 - dosar 3264/103/2017

download.pdf

Raport current litigiu 11 08 2017 - dosar 2329/291/2017

download.pdf

Raport anual exercitiu financiar 01.03.2016 – 28.02.2017

download.pdf

Raportari AGOA 27.06.2017

 
 • Raport curent ASF convocare AGOA 27.06.2017

download.pdf

 • Raport curent hotarari AGOA 27.06.2017

download.pdf

RAPORT CURENT 21 06 2017 LITIGIU DOSAR 19036/299/2017

download.pdf

RAPORT CURENT ERATA PCT. 9 CONVOCATOR AGOA

download.pdf

Raport curent 05 04.2017: Finalizare inspectie fiscala generala

download.pdf

Raport curent modificare Anexa 1 Regulament Directorat - 01.03.2017

download.pdf

Raport curent componenta Directorat - 01.03.2017

download.pdf

Raport curent modificare Anexa 1 Regulament Directorat - 01.02.2017

download.pdf

Raport curent componenta Directorat - 01.02.17

download.pdf

 

 

 

 

 

 

 

2016

Raport curent modificare Anexa 1 Regulament Directorat - 15.11.16

download.pdf

Raport curent componenta Directorat -15.11.16

download.pdf

Raport curent litigiu Judecatoria Sector 1 – 28.10.2016

download.pdf

Raportare semestrul I an 2016

download.pdf

Raport curent 07.09.2016 noua componenta Directorat

download.pdf

Raport curent 08.09.2016 certificat inregistrare valori mobiliare

download.pdf

Raport curent 19.08.2016 - inregistrare ORCTB majorare capital social

download.pdf

Raport curent 19.08.2016 - notificare inchidere subscriere

download.pdf

Raport curent 17.08.2016 - validare subscrieri

download.pdf

Raport curent incetare contract consultant autorizat 21.06.2016

download.pdf

Raport curent Regulament Directorat

download.pdf

Raport anual exercitiu financiar 01.03.2015 - 29.02.2016

download.pdf

Raportari AGA 28.06.2016

 
 • Raport curent ASF convocare AGA 28.06.2016

download.pdf

 • Raport curent hotarari AGOA 28.06.2016

download.pdf

 • Raport curent hotarari AGEA 28.06.2016

download.pdf

RAPORT CURENT LITIGIU JUDECATORIA BARLAD – 31.05.2016

download.pdf

Raport curent litigiu Judecatoria Iasi 20.04.2016

download.pdf

Raport curent confirmare exercitiu financiar incepand cu anul 2015

download.pdf

Raport curent litigiu Judecatoria Barlad 31.03.2016

download.pdf

Raport curent hotarare directorat 30.03.3016 modificare procedura subscriere

download.pdf

Raportari AGA 30.03.2016

 
 • Raport curent hotarari AGEA 30.03.2016

download.pdf

 • RAPORT curent 25.02.2016 - Convocare AGEA

download.pdf

RAPORTARI 2015

RAPORT CURENT 06 11 2015 – COMUNICARE INCHEIERE >download

RAPORT CURENT 09.10.2015 – TRANZACTIONARE TIP LICITATIE >download.pdf

RAPORT CURENT 05 10 2015 – SOLUTIE LITIGIU >download.pdf

RAPORT CURENT 18 09 2015 – LITIGIU  >download.pdf

RAPORTARI ASF AGA 20.08.2015 

RAPORT ANUAL 2014  download.pdf

RAPORTARE SEMESTRUL I 2015 > descarca pdf

RAPORTARI LEGEA 151/2014 

RAPORTARI ASF AGA 27.04.2015 >  descarca .pdf

RAPORTARI ASF AGA 19.02.2015 

Bilant

Bilant

Exercitiu Financiar 01.03.2016 - 28.02.2017

1. Situatii financiare la 28.02.2017

descărcare pdf.
 

2. Situatii financiare consolidate la data de 28.02.2017

descărcare pdf.

Exercitiu Financiar 01.03.2015 - 29.02.2016

1. Situatii financiare la 29.02.2016

descărcare pdf.
 

2. Situatii financiare consolidate la data de 29.02.2016

descărcare pdf.

Exercitiu Financiar 2014

1. Situatii financiare anuale la data de 31.12.2014

descărcare pdf.
 

2. Situatii financiare consolidate la data de 31.12.2014

descărcare pdf.

Exercitiu Financiar 2013

1. Situatii financiare anuale la data de 31.12.2013

descărcare pdf.
 

2. Situatii financiare consolidate la data de 31.12.2013

descărcare pdf.

Acte Statutare

Acte Statutare

Act constitutiv actualizat AGRANA ROMANIA S.A.

download

Regulament Directorat

download

 

dividende

Distribuire Dividende 2011

 

Procedura distribuire dividende

Procedura distribuire dividende revizuita

Formular solicitare distribuire dividende prin transfer bancar de catre mandatari

Formular solicitare distribuire dividende prin transfer bancar

descărcare pdf.

descărcare pdf. descărcare pdf.

descărcare tif.

CV membri organe statutare Întrebari Frecvente

Întrebari Frecvente

Persoana de contact in relatia cu investitorii

SORINA ILIE

Telefon: 0372.381.000 – interior 1

Formulati intrebarile dumneavoastra la adresa de email: [email protected]

CONSULTANT AUTORIZAT

AGRANA ROMANIA SA informeaza ca actionarii ca la data de 12 06 2017 a incheiat un acord cadru pentru o perioada initiala de 12 luni cu KPMG Legal - Mihaila, Mihai, Olteanu SPRL (MMO), avand ca obiect furnizarea de catre aceasta de servicii de asistenta in calitate de consultant autorizat pentru AeRO pentru AGRANA ROMANIA SA.

La sfarsitul perioadei initiale, acordul va fi prelungit automat pentru perioade succesive de 12 luni, daca incetarea nu a fost solicitata de oricare dintre parti printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte parti cu 1 luna inainte de data propusa pentru incetare.

Societatea va informa in termen legal actionarii in cazul incetarii colaborarii cu consultantul autorizat

INTREBARI FRECVENTE

---------------------------------

Intrebare: As dori informatii in legatura cu certificatul de actionar pe care il detin.

Raspuns: Pentru informatii sunati la societate la nr. de telefon 0372 381 000

---------------------------------

Intrebare: Exista dividende si pentru anii 2008, 2009, 2010?

Dar pentru 2012, 2013, 2014, 2015, 2016?

Raspuns: Pentru perioada 1996-2010 societatea nu a distribuit dividende.

Nu s-au acordat dividende pentru perioada 01.01.2012 – 28.02.2017.